Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


Lektorský tým SVSKIMgr. Vendula Kolářová (1977)

Interní lektorka týmu SVSKI, klinická psycholožka a psychoterapeutka se zaměřením na krizovou intervenci. Vystudovala obor klinická psychologie na FF UK v Praze, absolvovala v roce 2001. V roce 2004 složila zkoušku z funkční specializace v psychoterapii a atestaci z klinické psychologie. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoterapii SUR (590 hodin, VIAP Praha). Specializuje se na krizovou intervenci, práci s tělem a problematiku domácího násilí. Spoluautorka a lektorka výcvikového kurzu Telefonické krizové intervence, zakládající členka „D“-o.s. Liberec. Zakladatelka a odborná garantka Poradny pro oběti trestných činů v Liberci. Spoluautorka a lektorka kurzů Základy krizové intervence tváří v tvář, Zvládání obtížných klientů. Práce s agresivním klientem, Jednání s psychiatrickým klientem, Stres a prevence vyhoření, Práce s tělem atd.
Pracovala jako psycholožka a psychoterapeutka v Krizovém centru RIAPS Praha, též jako lektorka o.s. Educatio. a odborná garantka a dobrovolnice v Poradně BKB Liberec (pomoc obětem trestné činnosti). V oblasti personální psychologie se zabývá profesní psychologickou diagnostikou a spolupracuje s firmami GlobTime Consulting, Dynargie, Coaching Systems.
V současné době lektorka a odborná garantka odborných vzdělávacích kurzů převážně v oblasti krizové intervence.

Praxe na linkách důvěry:
V letech 1995-1996 interní konzultantka a v letech 1996–2001 externí konzultantka Linky důvěry v Liberci. V roce 2001 interní konzultantka a v letech 2001-2005 externí konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha). V letech 2003-2007 poradkyně pro oběti domácího násilí BKB. Od roku 1998 aktivně působí ve vzdělávání v oblasti krizové intervence, nejprve lektorka „D“- o.s. Liberec a CSSP Praha, od roku 2005 lektorka Vzdělávacího střediska Sdružení Linky bezpečí Praha a od roku 2006 lektorka SVSKI Praha.
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Tříletý výcvik Práce s tělem, kurz hypnoterapie, kurz taneční terapie, kurz KBT, výcvik TKI, CISM, Specifika krizové intervence u domácího násilí (BKB), atd.

Mgr. Jaromír Odrobiňák (1966)

Interní lektor týmu SVSKI, teolog a psychoterapeut s uceleným psychoterapeutickým vzděláním. Teoretickou část absolvoval na Pražské psychoterapeutické fakultě a sebezkušenostní část v psychoterapeutickém výcviku typu SUR Pražského psychoterapeutického institutu. Teologii vystudoval na KTF UK Praha. Má zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží jako vychovatel v dětském domově i s nemocnými a starými lidmi jako pastorační psychoterapeut v hospici. Více než šest let pracoval jako vedoucí a supervizor Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha), též jako skupinový psychoterapeut Krizového centra RIAPS Praha a lektor kurzů práce na krizovém telefonu. Od roku 2003 je ustanoven jako advokát u Interdiecézního církevního soudu v Praze. Členem Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu a České křesťanské akademie.
V současné době poskytuje nemocniční duchovní službu ve FN Motol Praha a působí jako pastorační asistent ve farnosti sv. Ludmily na Vinohradech v Praze. Aktuálně také odborný garant, lektor a supervizor v oblasti telefonické krizové intervence.

Praxe na linkách důvěry:
V letech 1999-2000 interní konzultant a zástupce vedoucí Linky důvěry arcidiecézní charity Olomouc, v letech 2001-2007 vedoucí, supervizor a interní konzultant Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha). Od roku 2004 působí rovněž jako poradce pro oběti domácího násilí BKB. Od roku 2000 aktivně působí ve vzdělávání v telefonické krizové intervenci, nejprve lektor „D“- o.s. Liberec a CSSP Praha, od roku 2005 lektor Vzdělávacího střediska Sdružení Linky bezpečí Praha a od roku 2006 lektor SVSKI Praha.
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Tříletý výcvik pro supervizory (Remedium), Poradenská propedeutika (AMRP), Základy krizové intervence tváří v tvář („D" - Liberec), Specifika krizové intervence u domácího násilí (BKB), Terénní krizová intervence pro členy výjezdního týmu k hromadným neštěstím (MCSSP), Telefonická krizová intervence (SOS centrum – Diakonie).

Bc. Zdeňka Svobodová (1963)

Interní lektorka týmu SVSKI, lektorka, konzultantka a supervizorka – specializuje se na telefonickou krizovou intervenci a komunikaci. Vystudovala obor Sociální a charitativní práce na PF - Univerzita Hradec Králové a zároveň je absolventkou doplňujícího studia Pedagogická způsobilost na PF v Ústí nad Labem. Spoluautorka a lektorka výcvikového kurzu Telefonické krizové intervence, zakládající členka a v současné době místopředsedkyně „D“ – o.s. Liberec. Zakladatelka a supervizorka Občanské poradny v Liberci. Spoluautorka a lektorka kurzů Práce s agresivním klientem, Základy krizové intervence tváří v tvář, Stres a prevence vyhoření, Komunikace, Neverbální komunikace, Co dělat, když se na škole objeví drogový problém, O moci a bezmoci, atd. Lektorka programu Rozvoj sociálních dovedností středoškolských studentů, účast na projektech ADAK. Má zkušenosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí a vzdělávání mládeže, manželského a rodinného poradenství, práce s mladistvými delikventy a jejich rodinami, s drogově závislými, práce s dobrovolníky, odborné vzdělávání pomáhajících profesí, učitelů a úředníků (pracoviště: terapeutické středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, linka důvěry, krizové centrum pro mládež – LOCUS, „D“ – o.s. Liberec, NTI – Consulting, s.r.o.).
V současné době pracuje jako lektorka a konzultantka vzdělávacích kurzů pro mládež i dospělou populaci, lektorka kurzu Telefonická krizová intervence, lektorka a supervizorka dlouhodobých projektů (Systém mentoringu v trestní justici a Pomoc matkám v nouzi).

Praxe na linkách důvěry:
V letech 1992 – 2003 externí konzultantka a v roce 1995 interní konzultantka Linky důvěry v Liberci. Zakládající členka a intervizorka Linky důvěry Liberec. Od roku 1998 aktivně působí ve vzdělávání v oblasti krizové intervence, nejprve lektorka „D“- o.s. Liberec a od roku 2006 lektorka SVSKI Praha. Bakalářská práce „Vývoj a koncepce linek důvěry v České republice a analýza dat na Lince důvěry Liberec za rok 1997 – 1999“.
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Výcvik TKI, kurz komunitní práce, kurz vybraných aktivit psychosoc. dovedností, atd.

Lucie Hermánková (1969)

Interní lektorka týmu SVSKI, lektorka, psychoterapeutka a supervizorka se zaměřením na krizovou intervenci. Absolvovala pětiletý psychoterapetický sebezkušenostní výcvik SUR (Skálův institut - 700 hodin), vzděláním sociální pracovnice. Spoluautorka a lektorka výcvikového kurzu Telefonická krizová intervence, zakládající členka a první předsedkyně „D“-o.s. Liberec. Profesní praxe v oblasti manželského a rodinného poradenství, krizové intervence, sociálně právní ochrany dětí, výchovy a vzdělávání mládeže, práce s psychiatrickými pacienty a drogově závislými, práce s dobrovolníky. Zkušenosti v řízení neziskové i státní organizace a firmy. Též zkušenosti ve vedení psychoterapeutických skupin, odborném vzdělávání převážně pomáhajících profesí, ale také neziskového i firemního sektoru (pracoviště: základní škola, okresní soud, terapeutické středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, 3 linky důvěry, sdružení pro péči o duševně nemocné, oddělení péče o děti na okresním úřadě, nezisková organizace ve vzdělávání a dobrovolnictví, terapeutická komunita pro drogově závislé, vzdělávací firma). V roce 2000 získala akreditaci supervizorství ČAPLD.

V současné době vedoucí, supervizorka a interní konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha), managerka SVSKI Praha a lektorka odborných vzdělávacích kurzů pro dospělé a supervizorka v oblasti krizové intervence.

Praxe na linkách důvěry:
V letech 1992-2001 externí konzultantka Linky důvěry v Liberci, v letech 1995-1996 interní konzultantka Linky důvěry na Kladně, v roce 2001 rovněž externí konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha). Zakládající členka a intervizorka Linky důvěry Liberec a Linky důvěry Kladno. Od roku 2008 vedoucí, supervizorka a interní konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha). Od roku 1998 aktivně působí ve vzdělávání v oblasti krizové intervence, nejprve lektorka „D“- o.s. Liberec a CSSP Praha, od roku 2005 lektorka Vzdělávacího střediska Sdružení Linky bezpečí Praha a od roku 2006 zakladatelka a lektorka SVSKI Praha. Od roku 2000 supervizorka v oblasti telefonické krizové intervence (týmové, skupinové a individuální supervize).
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Dvouletý Gestalt výcvik (200 hodin), výcvik TKI, kurz komunitní práce, atd...

MUDr. Věra Šantrůčková (1977)

Externí lektorka týmu SVSKI, lékařka psychiatryně v předatestační přípravě v Psychiatrické léčebně Praha – Bohnice. Absolventka 3. lékařské fakulty UK – všeobecné lékařství. Má zkušenosti v oblasti krizové intervence a práce s psychiatrickými pacienty (AT oddělení, příjmové všeobecně - psychiatrické oddělení, Centrum krizové intervence, sociálně rehabilitační oddělení následné péče, Centrální příjem pacientů). Frekventantka pětiletého psychoterapetického sebezkušenostního výcvik SUR (Skálův institut). Od roku 2006 aktivně působí ve vzdělávání v oblasti telefonické krizové intervence jako lektorka SVSKI Praha.
V současné době lékařka psychiatryně Psychiatrické léčebny Bohnice Praha a lektorka v oblasti telefonické krizové intervence.

Praxe na lince důvěry:
V letech 2005-2007 externí konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha).
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
TKI (100 hodin, „D“-o.s. Liberec).

Mgr. Jana Růžičková (1979)

Externí lektorka týmu SVSKI, do roku 2008 psycholožka PL Petrohrad se zaměřením na psychoterapii psychotiků. Absolvovala psychoterapetický sebezkušenostní výcvik (Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog Brno – 590 hodin). Absolventka filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (profilace klinická psychologie). Má zkušenosti v oblasti krizové intervence, práce se seniory, tělesně handicapovanými a nemocnými s chronickou bolestí (osobní asistence vozíčkářů, vedení skupinových programů v ÚSP pro seniory, psychoterapie v Centru bolesti Motol). Od roku 2006 aktivně působí ve vzdělávání v oblasti telefonické krizové intervence jako lektorka SVSKI Praha.
V současné době lektorka v oblasti telefonické krizové intervence.

Praxe na lince důvěry:
V letech 2001-2003 externí konzultantka a v letech 2003-2007 interní konzultantka Linky důvěry CSSP (RIAPS Praha).
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Práce s tělem v psychoterapii (95 hodin), Sociálně psychologický výcvik ve skupině (60 hodin), TKI (100 hodin, „D“-o.s. Liberec).

Bc. Martin Halama (1968)

Externí lektor týmu SVSKI, vystudoval obor sociální práce na Univerzitě v Liberci. Absolvoval sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR (580 hodin). Zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, práce s drogově závislými a vedením sociálně terapeutických skupin (pracoviště: základní škola, domov mládeže, středisko výchovné péče Locus L, terapeutická komunita pro drogově závislé a domov pro matky s dětmi v tísni).
V současné době vedoucí Linky důvěry v Liberci a lektor v oblasti telefonické krizové intervence.

Praxe na lince důvěry:
V roce 2000 externí konzultant a od roku 2001 interní konzultant a později vedoucí Linky důvěry v Liberci. Od roku 2003 aktivně působí ve vzdělávání v telefonické krizové intervenci jako lektor „D“- o.s. Liberec a od roku 2008 jako lektor SVSKI.
Další absolvované výcviky a kvalifikační kurzy:
Dvouletý výcvik v Gestalt terapii (Lirtaps), výcvik školitelů probačního programu Právo pro každý den (Partners Czech), Úvod do řízení a supervize (Remedium a Partners Czech), Výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka Brno, akreditace ČAPLD), Pokračovací kurz krizové intervence (Remedium), Kurz Telefonická krizová intervence („D“-o.s. Liberec).


telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki