Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


Spolupracující organizace


Centrum sociálních služeb Praha www.csspraha.cz
Linka důvěry CSSP
tel: 222 580 697 non stop
www.csspraha.cz
sekce linka důvěry
Krizové centrum RIAPS www.csspraha.cz
sekce krizové centrum
Vzdělávací středisko Sdružení Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz
sekce vzdělávání
„D“ – občanské sdružení Liberec www.d-os.net

telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki