Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


Přihláška do výcvikového kurzu Telefonické krizové intervence SVSKI Praha listopad 2009závazná přihláška:

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození: . . (den, měsíc, rok)
Kontaktní adresa: PSČ:
mobil:
e-mail:
Vzdělání:
(dosažené vzdělání - škola, studující uvedou název a ročník navštěvované školy)
Zaměstnání:
(dosavadní pracovní poměry, praxe v pomáhajících profesích a sociální oblasti)
Beru na vědomí podmínky kurzu a závazně se přihlašuji
do výcvikového kurzu telefonické krizové intervence SVSKI.

dotazník pro zájemce o kurz telefonické krizové intervence

(informace z dotazníku jsou důvěrné a jsou určeny pouze lektorům výcviku)

I. Odkud jsem získal/a informace o kurzu TKI ?
II. Vaše motivace pro absolvování kurzu TKI:


III. Vaše očekávání od kurzu:
a) S čím bych se ráda setkal/a:
b) Čeho se obávám:


IV. Jste, či byl/a jste účastníkem jiného výcviku či kurzu týkajícího se psychosociální oblasti ?
Pokud ano, uveďte název, délku trvání, kdo výcvik vedl:


V. Byl/a jste, či jste v současné době, v psychologické nebo psychiatrické péči ?
Uveďte typ péče:


Závazně se přihlašuji do výcvikového kurzu TKI a souhlasím s jeho výše uvedenými podmínkami.
Svým podpisem též dávám poskytovateli TKI souhlas ke zpracování osobních dat uvedených v přihlášce.
Přihlášku zašlete do 15.10.2009.
Kurzovné (či první splátku) zašlete do 20.10.2009.
číslo účtu: 212 798 026
kód banky: 0300   (ČSOB)
variabilní symbol: 112009
specifický symbol:   datum narození ve tvaru DDMMRR


telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki