Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenciSVSKI je sdružením lektorů se zaměřením na práci s klienty v krizi.

Co nabízíme?

výcvikové kurzy,  semináře,  supervize pro pomáhající profese i komerční sféru:
 • výcvikový kurz Telefonická krizová intervence (TKI)
 • kratší kurzy „na klíč“ dle zakázky klienta
  např:
  • Základy krizové intervence tváří v tvář,
  • Telefonický kontakt s klientem,
  • Jednání s psychiatrickým klientem,
  • Zvládání obtížných klientů,
  • Techniky práce s tělem,
  • Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření,
  • Základy supervize a intervize na pracovišti.
 • supervizní semináře (pro jednotlivce, skupiny a týmy)
 • odborné semináře dle aktuální poptávky

Aktuálně otvíráme:

Výcvikový kurz Telefonické krizové intervence (150 hodin) . . . -> více info...

telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki