Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


Informace o výcvikovém kurzu Telefonické krizové intervence = TKISpolečenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci (SVSKI)

ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha (CSSP - www.csspraha.cz)
tradičně otevírá v Praze od listopadu 2009 devátý otevřený výcvikový kurz

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE (TKI)

TKI

je určeno začínajícím pracovníkům na linkách důvěry, pracovníkům pomáhajících profesí na krizovém telefonu (první kontakt s klientem), zájemcům pracujícím nebo uvažujícím o práci v psychosociální oblasti, též pro studenty humanitních oborů a pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi a osvojit si praktické dovednosti nejen v krizových situacích.
Kurz obsahuje 150 výcvikových hodin (3O tradičně úterních odpoledno-večerů).
Hlavním cílem je získání vzdělání a kvalifikace pro telefonickou práci s klienty v krizi.

krizová intervence tki

Obsah výcvikového kurzu TKI:

Teorie z oblastí nutných pro profesi pracovníka na krizovém telefonu – krize a krizová intervence, etika a principy práce s klientem v krizi, kompetence pracovníka, problematika dětí a adolescentů, partnerská a manželská problematika, rodinné a generační vztahy, rozchody, rozvody, nevěry, domácí násilí, týrání a zneužívání, syndrom CAN a EAN, sociálně právní problematika, orientace v psychosociální síti, sexualita a sexuologie, vývojová psychologie a psychopatologie, psychosomatika, závislosti, akutní situace na LD, traumata, sebevraždy, seniorská problematika, nemoc a bezmoc, umírání a smrt, zdravá a nezdravá religiozita.

Praktické dovednosti – techniky vedení hovoru, dodržování etiky v souladu s principy práce na LD, metody aktivního naslouchání s akcentem na empatii, práce s emocemi klientů a s emocemi svými, práce s obtížnými typy klientů, efektivní komunikace a vhodné otázky, zaměřenost na zakázku, orientace v problematice, doporučení praktických postupů na základě teoretických znalostí, práce s variantami a možnostmi, orientace v systému sociálních služeb.

Sebezkušenost – motivace pomáhajícího, vlastní limity a dispozice, zvládání reakcí na zátěž a stres, osobní hranice a hranice profesní, detekce specificky obtížných situací frekventanta, syndrom vyhoření, psychohygiena, systém intervize a supervize.

Metody práce - interaktivní výuka, praktický nácvik dovedností, řešení kasuistik, příklady „dobré praxe“, práce ve skupinách, reflexe a sebereflexe, přímá supervize vedení modelových hovorů.


Kurz splňuje kritéria kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.
Časová dotace - 150 hodin (rozdělených do 30 modulů).
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MPSV.Cena výcvikového kurzu: 12.500,- Kč (včetně zkoušky)
Místo konání: Chelčického 39, PRAHA 3 (vzdělávací sál CSSP)
Zahájení: Úterý 3.11.2009
Konání: Pravidelně úterky (16:00 – 20:00) 30 setkání

Kapacita výcvikového kurzu TKI je omezena, závazné přihlášení = vyplnění a odeslání přihlášky prostřednictvím webu + zaplacení zálohy ve výši 6.500,-Kč na účet číslo 212 798 026/0300.Uzávěrka: úterý 27.10.2009

PřihláškaPřihlášky a informace:
www.krizovaintervence.cz Lucie Hermánková, tki@krizovaintervence.cz, mobil: 608 216 723

telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki